Mi a különbség a jobb agy és a bal agy között?

Az agy két félgömbre oszlik, a jobb agy és elhagyta az agyat. Ez egy nagyon összetett szerkezet, de egy modern elmélet azt sugallja, hogy mindkét fél felelős egy másik típusú gondolkodásért. Nagyon nehéz elkülöníteni a két struktúrát, de a kísérletek azt állapították meg, hogy az egyik oldal több tevékenységet végez az agyi aktivitás bizonyos típusaihoz képest, mint a másik.

Ez az elmélet szerint a jobb agy felelős a véletlenszerű, intuitív, holisztikus, szintetizáló és szubjektív gondolkodásért. A bal agy felelős: logikai, szekvenciális, racionális, analitikus és objektív gondolkodásért. Minden személynek van elfogultsága abból a szempontból, hogy hogyan használják a jobb agyat és a bal agyat a problémák megoldására.

Azok a személyek, akiknek megfelelő agyi dominanciája van, először a kreativitást alkalmazzák a problémamegoldásra. Ők jobban függenek az intuíciótól, és gyorsan felfogják a helyzet átfogó képet. A jobb agy gondolkodók általában nem nagyon részletesen orientáltak.

A bal agyban uralkodó emberek inkább minden oknál fogva kedvelik az érvelést. Racionális logikát használnak a probléma okainak azonosítására, majd gondolják meg, hogyan oldják meg. Általános szabályként a bal agy gondolkodói részletesen orientáltak.

A jobb agy és a bal agy funkcióinak megkülönböztetését először a beszéddel kapcsolatos okok azonosítása során kezdték meg. A súlyos beszédzavarban szenvedő betegek boncolása nagy daganatot mutatott az agy bal oldalán. Ez a daganat okozta a páciensnek, hogy elveszíti a logikai gondolkodásmintát, bár megtartja a beszédkészséget.

További kutatások és kutatások kimutatták, hogy az agyi tevékenység területei és a konkrét feladatok között szoros összefüggés van. Ez a kutatási terület jelentősen megnövekedett, hiszen a stroke-rehabilitáció és az agykárosodás kezelésének munkája egyre fontosabbá válik. Minél többet tudunk arról, hogy a jobb agy és a bal agy működik, annál jobb kezelési terveket tudunk létrehozni, amelyek segítenek ezeknek a betegeknek a helyreállításában.

A jobb agy és a bal agy közötti különbség valójában az egyik preferencia. Mindkét szekció normálisan működik, és számos feladat elvégzésére együtt kell dolgoznia. Az a személyes preferencia, amelyet a részletek és az általánosságok között mutatunk be, összefüggésbe hozható azzal, hogy az agy melyik oldalát szeretnénk használni. Sok fiziológus elutasítja ezt a félgömb dominanciát, és rámutat arra, hogy ez a preferencia a személyiség egyike. Egy személy felkészíthető arra, hogy mindkét oldalt megfelelő szintű szakértelemmel használja fel, hogy nincs egyértelmű preferencia.