Mi a különbség az axonok és a dendritek között?

Körülbelül 100 milliárd neuron van jelen a központi idegrendszerben, és ezek a neuronok közötti kapcsolatok vagy szinapszisok néhány százról akár 200 000 kapcsolatra is vonatkozhatnak. A neuronok három fő része a soma vagy a sejtek teste, az axon és a dendritek. Bár az axonok és a dendritek idegi impulzusokat idéznek elő, azok szerkezetben, összetételében, funkciójában és számában különböznek egymástól. Ezekkel a különbségekkel az axonok és a dendritek képesek fenntartani az idegrendszer hatékony működését.

Az axonok és a dendritek szerkezetileg eltérőek. A dendrite kifejezés a görög dendronból származik, ami fát jelent. Mikroszkópikusan a dendritek treelike megjelenésűek, erősen elágazóak, és több kötegekkel, kapcsokkal vagy szinaptikus gombokkal rendelkeznek. Ezek a gombok durva megjelenést kölcsönöznek a dendriteknek. A dendritek ágai a sejtek közelében helyezkednek el.

Mindegyik neuronnak jellemzően egy hosszú és karcsú axonja van, amely messze van a sejttörzstől. Az axon a sejttesttől a neuron terminál végéhez ér. Az Axonok nem rendelkeznek a sorkapcsokkal, és egy sugara állandó marad a hosszúságuk alatt, ami viszonylag sima megjelenést eredményez.

Összetétel szerint a dendritek ribozomokkal rendelkeznek, de nincsenek mielinjei, míg az axonok mielinjei hiányoznak, de nincsenek riboszómák. Ez az összetételbeli különbség tükrözi az axonok és a dendritek működésében mutatkozó különbséget. A dendrit funkciója a szomszédos sejtekből származó idegimpulzusok befogadásában, és egy axon működik az idegimpulzusok átadásában a sejttörzstől távol. A mielin jelenléte az axonokban felgyorsítja a jelek továbbítását. A számok tekintetében több dendrit van, mint az axonok.

A dendritek elágazó szerkezete nagy felülethez vezet, amely összekapcsolódik más idegsejtekkel és több bemenetet fogad be más sejtekből. Miután ezeket a szinaptikus bemeneteket a sejt test feldolgozza, egyetlen kimenetet küld az axonon a következő neuron felé vagy egy effektor szerv felé. Az axon lehet olyan rövid, mint 0,0004 hüvelyk (10 mikrométer), de nagy állatokban elérheti a 157,5 hüvelyk (4 m) értéket.

Az impulzus gyors vezetésének megkönnyítése érdekében az neuronhoz gyakran egy Schwann-sejt jár, amely a myelin-burkot előállítja, amely körülveszi az axont. A neuron egy axon termináljától a másik neuron dendritejéig az impulzus szinapszison halad át, amely körülbelül 200-300 angström széles. Ez az egész folyamat minden neuronban előfordul, függetlenül attól, hogy impulzusokat hajtanak-e az agy felé vagy a perifériás szövetek felé.