Mi a szinapszis funkciója?

A szinapszis kapcsolatot biztosít a neuronok között, amely lehetővé teszi az érzékszervek információinak áramlását egymás között. Az érzékszervi információ egy neuron speciális vetülete mentén halad, amíg el nem éri a szinapszist, amely egy csatlakozási terminálként működik. Ennek a kapcsolatnak a funkciója lehetővé teszi, hogy az érzékszervi impulzusok egyetlen irányba haladjanak, osztják az impulzusokat több neuron között, vagy egyesített impulzusokat egyetlen neuronra. Háromféle szinapszis létezik: az axodentritikusak, amelyek a dendriteken találhatók, axoszomatikusak, amelyek a sejteknél és az axonoknál megtalálhatók, amelyek az axonokon találhatók.

Az idegrendszer, amely a sejtek, szövetek és szervek olyan rendszere, amely érzékszervi információt továbbít és feldolgoz a test különböző részeihez és azokból, részlegesen szinapsziákból áll. Két különböző típusú kapcsolat létezik: vegyi és elektromos. A kémiai szinapszis továbbítja a szenzoros információt, mivel egy másik neuron mellett idegtovábbító molekulákat bocsát ki. A molekulák ezután kötődnek a befogadó neuron receptorhelyeihez. Az elektromos szinapszis elektromos impulzusokat vezet az idegsejtek között, és érzékeny információkat tud továbbítani gyorsabban, mint a kémiai szinapszisok.

A szinapszisokat három alapvető részre bonthatjuk. Az első az úgynevezett pre-szinaptikus végződés, amely sejtszerveket, mitokondriumokat és neurotranszmittereket tartalmaz. A második részt a posztszinaptikus végződésnek nevezik, amely olyan receptorokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a neurotranszmitterek kötődését. Post-szinaptikus végződések fordulhatnak elő dendriteken, axonokon és sejtszerveken. A harmadik rész egy szinaptikus szakadéknak nevezett tér, amely felosztja a pre-szinaptikus és a poszt-szinaptikus végeket.

A neuronok olyan speciális sejtek, amelyeket néha idegsejteknek vagy idegsejteknek neveznek, és szinapszisokon keresztül kommunikálnak egymással. Tipikusan egy neuronnak van egy seóma ​​nevű sejtje, amely formájú hagymával és organellákat tartalmaz. A neuronok két impulzust továbbítanak a dendritek és az axonok segítségével. A dendritek olyan ágszerűek, amelyek impulzusokat hordoznak az idegsejtek testére vagy szomára. A hosszú és keskeny alakú axonok impulzusokat távolítanak el a szomától.

A szervezetben sokféle neuron található, és osztályozzák őket az információ küldésének irányába. A szenzoros vagy afferens neuronok reagálnak az érintésre, a hangra és a fényre, és átviszik az érzékszervi információkat a központi idegrendszerre. A motor, vagy az efferens, a neuronok a központi idegrendszerből származó jeleket kapnak, és azokat az izmok és mirigyek felé továbbítják. Az interneuronok, amelyek relé neuronok, csatlakozó neuronok, helyi áramköri neuronok vagy asszociációs neuronok néven is ismertek, összekapcsolják az érzékelő neuronokat a motoros neuronokkal.